XSMT. KQXSKTMT. Xổ số miền Trung hôm nay. Xo so mien Trung. KQXSMT.

GiảiQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8585743
G.7555807261
G.65503 3039 72266847 6142 31269104 2718 9202
G.5660984186275
G.436634 39105 08230 01083 27253 67828 4131671238 46298 06629 66484 19425 33963 2967580859 79367 75681 16128 46231 78373 69099
G.374164 9979565703 4312318865 93510
G.2940213505496283
G.1670108594146060
G.ĐB018928251659692827

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 25/02/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 05, 09
1 10, 16
2 21, 26, 28, 28
3 30, 34, 39
4 -
5 53, 55, 58
6 64
7 -
8 83
9 95

Lô tô Bình Định Thứ 5, 25/02/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 07
1 18
2 23, 25, 26, 29
3 38
4 41, 42, 47
5 54, 57, 59
6 63
7 75
8 84
9 98

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 25/02/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 04
1 10, 18
2 27, 28
3 31
4 43
5 59
6 60, 61, 65, 67
7 73, 75
8 81, 83
9 99
GiảiQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8649406
G.7887951425
G.67974 1565 06559361 7690 08539097 9490 1931
G.5833798808256
G.470280 34653 82437 60735 99126 21253 3864180572 22109 63188 08008 63187 01655 8954387683 75804 83889 91890 69546 67149 86381
G.346170 5603327543 1011764343 01256
G.2064853718486197
G.1137877845519004
G.ĐB723837254083552872

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 18/02/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 26
3 33, 35, 37, 37, 37
4 41
5 53, 53, 55
6 64, 65
7 70, 74
8 80, 85, 87, 87
9 -

Lô tô Bình Định Thứ 5, 18/02/2021

Đầu Lô Tô
0 08, 09
1 17
2 -
3 -
4 43, 43
5 51, 53, 55, 55
6 61
7 72
8 80, 83, 84, 87, 88
9 90, 94

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 18/02/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 04, 06
1 -
2 25
3 31
4 43, 46, 49
5 56, 56
6 -
7 72
8 81, 83, 89
9 90, 90, 97, 97
GiảiQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8496039
G.7456203535
G.61089 9922 66352743 1594 46280454 4751 9032
G.5384505137560
G.455345 20241 56549 92549 58372 67626 5484378931 69602 35014 70716 85673 73406 1371540066 49395 58044 82435 89420 68049 65978
G.302564 7219702600 6856517477 17846
G.2213287041324720
G.1738872397343703
G.ĐB022318195389102103

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 11/02/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 18
2 22, 26, 28
3 35
4 41, 43, 45, 45, 49, 49, 49
5 56
6 64
7 72
8 87, 89
9 97

Lô tô Bình Định Thứ 5, 11/02/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 02, 03, 06
1 13, 13, 14, 15, 16
2 28
3 31
4 43
5 -
6 60, 65
7 73, 73
8 89
9 94

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 11/02/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 03
1 -
2 20, 20
3 32, 35, 35, 39
4 44, 46, 49
5 51, 54
6 60, 66
7 77, 78
8 -
9 95
GiảiQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8398553
G.7492130884
G.67799 3984 25845952 0387 70417015 7726 0992
G.5219589529963
G.461302 73515 48376 29475 71607 91158 6173761732 42537 91981 63607 57266 54404 2652034942 01014 76436 16652 35224 82636 62600
G.329673 3279205710 4026480298 73467
G.2956810055433334
G.1768981168020344
G.ĐB618608252839093590

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 04/02/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 07, 08
1 15
2 -
3 37, 39
4 -
5 58
6 -
7 73, 75, 76
8 81, 84, 84
9 92, 92, 95, 98, 99

Lô tô Bình Định Thứ 5, 04/02/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 07
1 10
2 20
3 30, 32, 37, 39
4 41
5 52, 52, 54
6 64, 66
7 -
8 80, 81, 85, 87
9 -

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 04/02/2021

Đầu Lô Tô
0 00
1 14, 15
2 24, 26
3 34, 36, 36
4 42, 44
5 52, 53
6 63, 67
7 -
8 84
9 90, 92, 98
GiảiQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8205763
G.7712507559
G.69947 2031 50465205 1764 77836743 8847 3421
G.5427836359581
G.497739 90366 82168 98726 36201 30026 3905349088 70754 92822 60495 63626 56181 7194007076 59936 56220 52424 84806 67787 11613
G.369797 5967847438 8904518674 43354
G.2764265288245027
G.1027470827688894
G.ĐB867458410039920495

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 28/01/2021

Đầu Lô Tô
0 01
1 12
2 20, 26, 26, 26
3 31, 39
4 46, 47, 47
5 53, 58
6 66, 68
7 78, 78
8 -
9 97

Lô tô Bình Định Thứ 5, 28/01/2021

Đầu Lô Tô
0 05, 07
1 -
2 22, 26
3 35, 38, 39
4 40, 45
5 54, 57
6 64
7 76
8 81, 82, 83, 88
9 95

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 28/01/2021

Đầu Lô Tô
0 06
1 13
2 20, 21, 24, 27
3 36
4 43, 47
5 54, 59
6 63
7 74, 76
8 81, 87
9 94, 95
GiảiQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8041352
G.7536679069
G.65114 7688 28998341 9116 24780576 1168 2164
G.5530387443906
G.412338 87531 85351 81064 93505 70321 2789282200 29014 03409 73229 72836 40887 9920059021 47597 92568 81998 61074 82292 78382
G.309017 8437224701 5475409620 62636
G.2884393480361393
G.1423895727570518
G.ĐB624852616386016036

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 21/01/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 04, 05
1 14, 17
2 21
3 31, 36, 38, 39
4 -
5 51, 52
6 64
7 72
8 88, 89
9 92, 99

Lô tô Bình Định Thứ 5, 21/01/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 00, 01, 03, 09
1 13, 14, 16
2 29
3 36
4 41, 44
5 54
6 -
7 75, 78, 79
8 86, 87
9 -

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 21/01/2021

Đầu Lô Tô
0 06
1 18
2 20, 21
3 36, 36
4 -
5 52
6 64, 68, 68, 69
7 74, 76
8 82
9 92, 93, 97, 98
GiảiQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8207181
G.7065818671
G.68744 8770 87361075 8274 64748822 4588 2304
G.5937545515366
G.493538 51187 07524 64212 75649 65687 2505387899 57918 05658 40209 18518 09718 7730342173 09609 86623 34133 00074 45660 55934
G.304377 7338261074 2480652275 05616
G.2610090561375336
G.1170319727404004
G.ĐB354957979812414048

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 14/01/2021

Đầu Lô Tô
0 09
1 12
2 20, 24
3 31, 36, 38
4 44, 49
5 53, 57
6 65
7 70, 75, 77
8 82, 87, 87
9 -

Lô tô Bình Định Thứ 5, 14/01/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 06, 09
1 12, 13, 18, 18, 18, 18
2 -
3 -
4 -
5 51, 58
6 -
7 71, 74, 74, 74, 74, 75
8 -
9 99

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 14/01/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 04, 09
1 16
2 22, 23
3 33, 34, 36
4 48
5 -
6 60, 66
7 71, 73, 74, 75
8 81, 88
9 -

XSMT. KQXSKTMT. Xổ số miền Trung hôm nay. Xo so mien Trung. KQXSMT.

XSMT. Xem trực tiếp kết quả xổ số miềnTrung KQXSMT thứ 5 hôm nay trên Kết quả xổ số 3 miền và xem lại kết quả xổ số của nhiều ngày trước đó dễ dàng và nhanh chóng.

Xổ số miền Trung Thứ Năm trực tiếp quay số vào lúc 17 giờ 15 phút, từ giải 1 đến giải 8 và cuối cùng là giải đặc biệt, được mở thưởng với 3 đài truyền hình và diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh bao gồm: Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị

Xổ số kiến thiết miền Trung XSMT

Xổ số miền Trung XSMT là hình thức chơi quay số có thưởng tại miền Trung được nhà nước cho phép. XSMT với tổng cộng 16 tỉnh thành. Giá vé số miền Trung có mệnh giá 10.000 đồng/ vé. Qúy khách có thể mua tại các đại lý, chi nhánh hoặc người bán dạo để tham gia dự thưởng hàng ngày.

Xem kết quả Xổ số Miền Trung XSMT Thứ Năm hôm nay

Tra cứu Kết quả xổ số miền Trung KQXSMT Thứ Năm nhanh và chính xác nhất trên web Kết quả xổ số 3 miền https://xosophattien.com/  hoặc xem tường thuật XSMB trực tiếp.

Ngoài ra có thể theo dõi XSMT thứ 5 qua một số kênh truyền hình, đài FM, AM.

Trúng Sổ số miền Trung XSMT thứ 5 đổi thưởng như thế nào?

Khi trúng XSMT Thứ 5 mở thưởng 3 đài bao gồm Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị , đầu tiên bạn cần giữ gìn tờ vé số của mình thật cẩn thận. Bởi một tờ vé số bị rách, không hoàn chỉnh sẽ không có giá trị lĩnh thưởng. Tiếp đến là liên hệ tới công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô để được hướng dẫn lĩnh thưởng nhanh nhất. 

Khi đi đổi thưởng xổ số miền Trung XSMT thứ 5, bạn cần phải mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn cùng các giấy tờ tùy thân mang theo, bao gồm: chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc bằng lái xe), sổ hộ khẩu. Bạn hoàn toàn có thể lĩnh tiền mặt hoặc yêu cầu trả thưởng qua tài khoản ngân hàng đều được.

Quay thử Xổ số miền Trung XSMT thứ Năm

Bạn hoàn toàn có thể theo dõi dự đoán xổ số miền Trung XSMT thứ năm hàng tuần để tham khảo dự đoán kết quả chuẩn xác và hoàn toàn miễn phí tại Website: https://kqxsmb.com.vn

Cập nhật chính xác bảng thống kê KQXSMT Thứ Năm để dò kết quả hoặc áp dụng nhiều cách chọn các cặp số ưng ý nhất cho các kỳ mở thưởng tiếp theo.

Trang Kết quả xổ số Miền Bắc của chúng tôi cập nhật kết quả xổ số 24/24 hàng ngày. Kính mong quý vị và các bạn luôn luôn theo dõi.

Khu vực Dò vé số

Bạn có thể nhập các số từ 2 cặp số trở lên.

Add zalo: 0988.888.999 để nhận KQXS và phân tích cầu số miễn phí 30 Ngày liên tiếp