TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
08 5 lượt 03 2 lượt 08 17 lượt
32 4 lượt 10 2 lượt 32 17 lượt
18 3 lượt 20 2 lượt 33 17 lượt
26 3 lượt 86 2 lượt 64 15 lượt
41 3 lượt 00 1 lượt 41 13 lượt
47 3 lượt 07 1 lượt 69 13 lượt
80 3 lượt 08 1 lượt 82 13 lượt
88 3 lượt 09 1 lượt 07 12 lượt
04 2 lượt 15 1 lượt 14 12 lượt
05 2 lượt 18 1 lượt 75 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
97 1 lượt 92 1 lượt 51 2 lượt
94 1 lượt 91 1 lượt 95 3 lượt
93 1 lượt 83 1 lượt 37 3 lượt
90 1 lượt 82 1 lượt 73 4 lượt
87 1 lượt 79 1 lượt 61 4 lượt
86 1 lượt 77 1 lượt 56 4 lượt
85 1 lượt 69 1 lượt 48 4 lượt
84 1 lượt 59 1 lượt 35 4 lượt
82 1 lượt 57 1 lượt 31 4 lượt
78 1 lượt 56 1 lượt 04 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
01, 15, 21, 23, 24, 25, 31, 35, 46, 48, 51, 52, 54, 57, 60, 61, 63, 64, 72, 77, 79, 83, 91, 95, 99 01, 02, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Khu vực Dò vé số

Bạn có thể nhập các số từ 2 cặp số trở lên.

Add zalo: 0988.888.999 để nhận KQXS và phân tích cầu số miễn phí 30 Ngày liên tiếp