TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 27/08/2021 - 27/09/2021

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
2.56% 2 lượt
02
0.00% 0 lượt
03
0.00% 0 lượt
04
3.85% 3 lượt
05
1.28% 1 lượt
06
5.13% 4 lượt
07
1.28% 1 lượt
08
1.28% 1 lượt
09
0.00% 0 lượt
10
3.85% 3 lượt
11
2.56% 2 lượt
12
0.00% 0 lượt
13
2.56% 2 lượt
14
2.56% 2 lượt
15
2.56% 2 lượt
16
2.56% 2 lượt
17
1.28% 1 lượt
18
5.13% 4 lượt
19
1.28% 1 lượt
20
0.00% 0 lượt
21
2.56% 2 lượt
22
2.56% 2 lượt
23
1.28% 1 lượt
24
2.56% 2 lượt
25
2.56% 2 lượt
26
0.00% 0 lượt
27
3.85% 3 lượt
28
2.56% 2 lượt
29
3.85% 3 lượt
30
0.00% 0 lượt
31
1.28% 1 lượt
32
2.56% 2 lượt
33
2.56% 2 lượt
34
3.85% 3 lượt
35
3.85% 3 lượt
36
6.41% 5 lượt
37
1.28% 1 lượt
38
0.00% 0 lượt
39
1.28% 1 lượt
40
2.56% 2 lượt
41
2.56% 2 lượt
42
0.00% 0 lượt
43
2.56% 2 lượt
44
3.85% 3 lượt
45
3.85% 3 lượt

Khu vực Dò vé số

Bạn có thể nhập các số từ 2 cặp số trở lên.

Add zalo: 0988.888.xxx để nhận KQXS và phân tích thống kê miễn phí 30 Ngày liên tiếp