TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
0.99% 8 lượt
01
0.86% 7 lượt
02
0.86% 7 lượt
03
0.25% 2 lượt
04
0.86% 7 lượt
05
0.74% 6 lượt
06
1.23% 10 lượt
07
0.74% 6 lượt
08
1.36% 11 lượt
09
1.11% 9 lượt
10
0.99% 8 lượt
11
1.98% 16 lượt
12
1.23% 10 lượt
13
1.11% 9 lượt
14
0.74% 6 lượt
15
0.49% 4 lượt
16
0.37% 3 lượt
17
0.74% 6 lượt
18
0.86% 7 lượt
19
1.36% 11 lượt
20
0.62% 5 lượt
21
0.49% 4 lượt
22
0.62% 5 lượt
23
0.74% 6 lượt
24
1.23% 10 lượt
25
0.86% 7 lượt
26
0.74% 6 lượt
27
1.85% 15 lượt
28
1.11% 9 lượt
29
0.62% 5 lượt
30
1.23% 10 lượt
31
1.11% 9 lượt
32
0.99% 8 lượt
33
0.37% 3 lượt
34
0.74% 6 lượt
35
0.99% 8 lượt
36
1.11% 9 lượt
37
0.86% 7 lượt
38
1.36% 11 lượt
39
0.86% 7 lượt
40
1.11% 9 lượt
41
1.23% 10 lượt
42
0.74% 6 lượt
43
0.99% 8 lượt
44
0.49% 4 lượt
45
1.85% 15 lượt
46
0.86% 7 lượt
47
1.36% 11 lượt
48
0.74% 6 lượt
49
0.74% 6 lượt
50
1.11% 9 lượt
51
0.99% 8 lượt
52
0.49% 4 lượt
53
0.49% 4 lượt
54
0.99% 8 lượt
55
1.23% 10 lượt
56
0.74% 6 lượt
57
1.11% 9 lượt
58
1.11% 9 lượt
59
1.11% 9 lượt
60
1.36% 11 lượt
61
0.74% 6 lượt
62
0.86% 7 lượt
63
1.23% 10 lượt
64
0.74% 6 lượt
65
1.48% 12 lượt
66
1.23% 10 lượt
67
0.99% 8 lượt
68
1.23% 10 lượt
69
0.74% 6 lượt
70
1.85% 15 lượt
71
0.99% 8 lượt
72
0.62% 5 lượt
73
0.86% 7 lượt
74
1.36% 11 lượt
75
0.99% 8 lượt
76
0.99% 8 lượt
77
0.49% 4 lượt
78
1.11% 9 lượt
79
0.74% 6 lượt
80
1.23% 10 lượt
81
0.86% 7 lượt
82
1.23% 10 lượt
83
1.36% 11 lượt
84
2.47% 20 lượt
85
0.99% 8 lượt
86
1.85% 15 lượt
87
0.99% 8 lượt
88
0.99% 8 lượt
89
0.62% 5 lượt
90
0.99% 8 lượt
91
0.74% 6 lượt
92
1.11% 9 lượt
93
1.23% 10 lượt
94
0.99% 8 lượt
95
0.86% 7 lượt
96
1.23% 10 lượt
97
0.99% 8 lượt
98
0.86% 7 lượt
99
0.86% 7 lượt

Khu vực Dò vé số

Bạn có thể nhập các số từ 2 cặp số trở lên.

Add zalo: 0988.888.xxx để nhận KQXS và phân tích thống kê miễn phí 30 Ngày liên tiếp