Lô tô miền Bắc Chủ nhật

Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 28/02/2021

Đầu Lô Tô
0 09, 04
1 10, 18, 10
2 -
3 37, 32, 35
4 43, 47, 45, 43, 40, 42, 44, 43
5 52, 55
6 60
7 77, 76, 77, 75, 75
8 82
9 98, 94

Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 21/02/2021

Đầu Lô Tô
0 07, 05, 08, 08
1 13, 16, 10, 19
2 20, 24, 20, 27
3 -
4 40, 49, 40, 49
5 50
6 69, 69
7 77, 72, 78
8 88, 82
9 94, 98, 95

Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 07/02/2021

Đầu Lô Tô
0 07
1 19, 13, 10, 14
2 25, 29
3 35, 34
4 44, 42
5 57, 53, 52, 54, 55
6 64, 65
7 70, 71, 71, 78, 74, 77, 77
8 80
9 93

Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 31/01/2021

Đầu Lô Tô
0 01
1 11, 13
2 27, 21, 23, 21, 21, 28
3 32, 34, 36, 30
4 40
5 55, 59, 57
6 69
7 78, 74
8 86, 81, 83, 80, 81
9 99, 98

Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 24/01/2021

Đầu Lô Tô
0 07, 01
1 14
2 20, 27, 27, 26
3 35
4 41, 47, 42, 49
5 52, 53, 55, 56, 53
6 64
7 71, 79, 78, 74
8 83, 84, 88, 81
9 90

Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 17/01/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 08, 02, 00
1 16, 11, 12
2 25
3 36
4 43
5 51
6 64, 67, 63, 62, 64, 65, 66
7 70, 74
8 80, 87
9 95, 94, 91, 98, 97

Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 10/01/2021

Đầu Lô Tô
0 09, 08
1 14, 14, 15, 17
2 29
3 36
4 46, 47, 47, 41
5 54, 54
6 65, 63, 64, 68
7 72, 70, 70, 74
8 85, 85
9 90, 92, 95

Khu vực Dò vé số

Bạn có thể nhập các số từ 2 cặp số trở lên.

Add zalo: 0988.888.999 để nhận KQXS và phân tích cầu số miễn phí 30 Ngày liên tiếp